Nieuwsoverzicht per categorie

Bezoek Gedeputeerde Staten bij Regio Westfriesland

04 juli 2024 |
Gepost in , , , , ,

Op 2 juli jl was het college van Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Noord-Holland op bezoek bij Regio Westfriesland. Met commissaris van de Koning Arthur van Dijk en gedeputeerden Esther Rommel, Rosan Kocken, Jelle Beemsterboer en Jeroen Olthof. Burgemeester Michiel Pijl verwelkomde GS namens de colleges van de 7 gemeenten in het Wapen van…

Lees verder...

Herijking RES 2024 : zoekgebieden voor zonne- en windenergie in Westfriesland aangepast

15 mei 2024 |
Gepost in

Drie jaar geleden is in kaart gebracht waar in Noord-Holland (extra) zonnepanelen en windturbines geplaatst kunnen worden. Dat gebeurde in de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0. Als deelregio stelde ook Regio Westfriesland zo’n RES op. Deze kaart met zoekgebieden is nu geactualiseerd. In de Regionale Energiestrategie beschrijven provincie, gemeenten en waterschappen samen met netbeheerders, bedrijfsleven, maatschappelijke…

Lees verder...

Regio Westfriesland zet stap naar toekomstbestendig bouwen

24 november 2023 |
Gepost in , ,

Op 23 november jl. ondertekenden de 7 gemeenten van Regio Westfriesland het convenant Toekomstbestendig Bouwen. Met deze ondertekening zetten de gemeenten een belangrijke stap voorbij de bestaande richtlijnen voor nieuwe gebouwen. Zo staan er in het convenant ook regels voor een schone leefomgeving. Het doel is de kwaliteit van nieuwe woningen en gebouwen te verhogen…

Lees verder...

Gezamenlijke aanvraag Regio Deal ‘Samen Noord-Holland Noord versterken’

01 november 2023 |
Gepost in , ,

Op 30 oktober 2023 is officieel het voorstel van Noord-Holland Noord voor een Regio Deal met het Rijk ingediend. Het voorstel is gericht op het tegengaan van verdere verschraling van de sociaal-economische situatie en het verbeteren van de leefbaarheid in NHN. De gemeenten in NHN, waaronder de 7 gemeenten van Regio Westfriesland, hebben hiervoor de handen ineen…

Lees verder...

“Zet bedrijven die het goede voorbeeld geven in het zonnetje”

19 oktober 2023 |
Gepost in , ,

De energietransitie is een van de grote opgaven voor Regio Westfriesland. Ook eigenaren van bedrijfspanden krijgen ermee te maken. Zo moeten sinds 1 januari 2023 alle bedrijfspanden minimaal label C hebben. In deze video vertelt Barend Schermer van Schermer Installatietechniek B.V. hoe de 7 gemeenten van Regio Westfriesland en bedrijven samen kunnen werken om de verduurzaming van bedrijfspanden te versnellen. Meer informatie over…

Lees verder...

Eenheid in verscheidenheid

11 augustus 2023 |
Gepost in ,

Beleidskader duurzame energie regionaal vastgesteld De regionale strategie om meer duurzame energie op te wekken in Westfriesland gaat een nieuwe fase in. De zeven Westfriese gemeenten hebben het ‘beleidskader wind- en zonne-energie in Westfriesland’ vastgesteld. Zij hebben er wel verschillende aanvullingen op gedaan. Het beleidskader bevat richtlijnen waaraan projectontwikkelaars en andere initiatiefnemers moeten voldoen, als…

Lees verder...