32,5 miljoen voor versterking Noord-Holland Noord

De Regio Deal ‘Samen Nood-Holland Noord versterken’ is toegekend. Met de rijksbijdrage van 32,5 miljoen euro die hiermee beschikbaar komt, zetten de 3 regio’s (Westfriesland, Noordkop en Alkmaar) gezamenlijk in op initiatieven die bijdragen aan beter leven, werken en wonen in de regio. Wethouder Rosalien van Dolder (gemeente Koggenland): ‘Nu kunnen we echt van denken naar doen, en daarvoor zijn alle partijen nodig: gemeenten, bedrijven en onderwijsinstellingen.’

Regio Westfriesland juicht toe dat met de nieuwe Regio Deal in Noord Holland Noord een bestuurlijke vuist kan worden gemaakt in Den Haag. In de toekomst zal blijvend samengewerkt worden aan verbetering van het toekomstperspectief. Wethouder Arthur Helling (gemeente Hoorn): ‘De samenwerking op Noord-Holland Noord-niveau brengt ook de Westfriese ambitie dichterbij. Namelijk om te behoren tot de aantrekkelijkste regio’s van Nederland.’

Grootste bijdrage voor Noord-Holland Noord

De Regio Deals zijn er om de verschillen tussen de regio’s in Nederland te verkleinen. Zo maakt het Rijk werk van gelijke kansen op goed wonen, leven en werken. Op vrijdag 9 februari zijn 22 regio’s aangewezen die een bijdrage krijgen uit het totale subsidiebedrag van 384 miljoen euro dat voor deze ronde gereserveerd was. Noord-Holland Noord krijgt de grootste bijdrage van het land met € 32,5 miljoen. Die gaat gebruikt worden voor beter leren, beter werken en beter leven.

De invulling van de Deal

Op dit moment wordt een inventarisatie gemaakt van projecten en initiatieven die passen binnen de Regio Deal NHN. De roadshow met bijeenkomsten hiervoor in de gemeente Medemblik op 6 februari en in de gemeente Schagen op 8 februari waren al druk bezocht. Op woensdag 14 februari is er nog een bijeenkomst een de Raadzaal van de gemeente Alkmaar. Na deze bijeenkomsten zullen concretere plannen worden gevormd, samen met de samenwerkingspartners binnen de Triple Helix.

Achtergrond

Noord-Holland Noord is een prachtige regio. Er is ruimte om te wonen en te leven en ook op het gebied van werkgelegenheid en innovatie heeft de regio met enkele grote multinationals veel te bieden. Maar de regio kent ook uitdagingen. Door een versnelde vergrijzing en een toenemende ontgroening staat de economie en daarmee de leefbaarheid en brede welvaart onder druk. Dat zorgt voor verschraling van de economie en beperkt de regio in haar mogelijkheden.

De 17 gemeenten, de 3 onderwijsinstellingen en de 3 ondernemersvertegenwoordigingen hebben de handen ineengeslagen en een voorstel voor een Regio Deal ingediend. Het voorstel is gericht op het tegengaan van verdere verschraling van de sociaaleconomische situatie en het verbeteren van de leefbaarheid in deze regio.

Met de aanvraag voor een Regio Deal onder de titel ‘Samen Noord-Holland Noord versterken’ zet de regio Noord-Holland Noord in op:

  • Beter leren: Het vasthouden en aantrekken van praktisch en theoretisch geschoolden naar de regio:
  • Beter werken: Het verbeteren van het vestigingsklimaat voor huidige en toekomstige ondernemers;
  • Beter leven: Het bieden van een aantrekkelijke woonomgeving.

Deel dit blog op Social Media

Volg Regio Westfriesland op LinkedIn

De opgaven waar de Westfriese samenleving voor staat zijn fors en de ontwikkelingen gaan snel. Het bundelen van de krachten van de 7 gemeenten, bedrijven, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties in Westfriesland, maar ook met partners daarbuiten, wordt daarom steeds belangrijker en noodzakelijker. Volg Regio Westfriesland op LinkedIn en wees als eerste op de hoogte van die opgaven, ontwikkelingen en samenwerkingsinitiatieven en -resultaten.

Agenda

5 september 2024 - Bestuurlijk overleg  VVRE, MADIVOSA

18 september 2024 - Regionale Raadsleden Bijeenkomst

19 september 2024 - Bestuurlijk overleg ABZ

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen via de nieuwsbrief.