3 kenmerken van een triple helix-samenwerking

Het Pact van Westfriesland is gebaseerd op samenwerking: zowel tussen de 7 gemeenten onderling als de 7 gemeenten samen met bedrijven en organisaties. De ambitie is er om dit, waar het kan en toegevoegde waarde heeft, te doen volgens het triple helix-model. Maar wat houdt samenwerken volgens het triple helix-model ook alweer in? Judy Hoffer, regiosecretaris en adviseur over de triple helix samenwerking, licht de drie belangrijkste kenmerken toe:

1. Het triple helix-model gaat uit van gelijkwaardigheid tussen de samenwerkingspartners.Niet alleen de overheid is verantwoordelijk voor het oplossen van grote complexe maatschappelijke opgaven. Bedrijven, organisaties en onderwijsinstellingen zijn dat net zo goed. Ieder op z’n eigen manier en in z’n eigen rol. Hoffer: “Die gelijkwaardigheid begint al bij het formuleren van de opdracht. Dat doe je met partners uit alle drie pijlers van de  triple helix-samenwerking, zodat ze allemaal achter de opdracht staan. Die gelijkwaardigheid geldt ook voor de uitvoering: de partners spreken onderling af wat zij bijdragen: capaciteit en/of geld en/of tijd.”

2. Hieruit volgt een tweede belangrijk kenmerk: overheden zoals gemeenten, provincies of het Rijk, hoeven niet als vanzelfsprekend het voortouw te nemen bij de aanpak van maatschappelijke opgaven. Ook een maatschappelijke partner of onderwijsinstelling kan dit doen. “De overheid is dan meer faciliterend en zorgt er bijvoorbeeld voor dat er ruimte is voor experiment en innovatie. Of vult de randvoorwaarden in, zoals het verlenen van (tijdelijke) vergunningen,” aldus Hoffer.

3. Ten slotte is bij een triple helix-samenwerkingl altijd een onderwijsinstelling aangesloten. Hoffer: “Complexe opgaven vragen immers om nieuwe en innovatieve oplossingen, en waar kunnen die beter worden ontwikkeld dan op onafhankelijke universiteiten en andere kennis- en onderwijsinstellingen?” Daarnaast vragen complexe opgaven om meer, en beter opgeleide, arbeidskrachten. Samenwerking met onderwijs zorgt ervoor dat opleidingen beter aansluiten op wat er nodig is bij bedrijven en organisaties. 

Deel dit blog op Social Media

Volg Regio Westfriesland op LinkedIn

De opgaven waar de Westfriese samenleving voor staat zijn fors en de ontwikkelingen gaan snel. Het bundelen van de krachten van de 7 gemeenten, bedrijven, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties in Westfriesland, maar ook met partners daarbuiten, wordt daarom steeds belangrijker en noodzakelijker. Volg Regio Westfriesland op LinkedIn en wees als eerste op de hoogte van die opgaven, ontwikkelingen en samenwerkingsinitiatieven en -resultaten.

Agenda

6 juni 2024 - Bestuurlijk overleg  VVRE, MADIVOSA

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen via de nieuwsbrief.