Overslaan en naar de inhoud gaan

Bedrijfsvoering
Bedrijfsvoering
luisteren printen

Project: Harmonisatie van het informatielandschap

Project: Harmonisatie van het informatielandschap

We werken in de regio samen aan  de harmonisatie van het informatielandschap. We werken op beleidsniveau veel samen, er  zijn snelle ontwikkelingen op het gebied van ICT, de beheerslasten nemen toe en er is schaarste aan expertise en menskracht. Daarom  hebben de Westfriese gemeenten besloten om per 1 januari 2017 samen te werken bij de modernisering van de informatievoorziening en de vervanging van hun applicaties. Dit doen we onder het motto ‘samen, tenzij…’. De ambitie is binnen zeven jaar regionaal toe te groeien naar een landschap van applicaties en gegevensverzamelingen. Het programma Harmonisatie coördineert hiervoor noodzakelijke projecten en inspanningen.

Project: Mobiliteit personeel door delen van klussen en projecten

Project: Mobiliteit personeel door delen van klussen en projecten

Klussenbank M7 wordt het mobiliteitsplatform van de 7 Westfriese gemeenten waarop tijdelijke klussen en projecten worden gepubliceerd en waar medewerkers hun deskundigheid kunnen aanbieden. Veel deskundige medewerkers binnen onze organisaties zijn geïnteresseerd om eens over de muren van hun eigen werkveld en gemeente te kijken. Daar maken we graag gebruik van! Door het aanbod van tijdelijke werkzaamheden te delen wordt de mobiliteit in de regio gestimuleerd en de inzetbaarheid van medewerkers vergroot. De ontwikkeling van medewerkers en hun eigen verantwoordelijkheid daarin speelt hierbij een grote rol. Kortom, M7 wordt de plek waar vraag en aanbod van tijdelijke werkzaamheden bij elkaar komen zodat zowel de medewerkers als organisaties hier hun voordeel mee kunnen doen.

Project: Leren en ontwikkelen, een regionale West-Friesland Academie

Project: Leren en ontwikkelen, een regionale West-Friesland Academie

We willen als Westfriese gemeenten kunnen inspelen op toekomstige ontwikkelingen, een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening bieden en ook aantrekkelijke werkgevers zijn voor (toekomstige) medewerkers. Daarvoor is leren en ontwikkelen erg belangrijk. We verbeteren met leren en ontwikkelen het functioneren en het presteren van de Westfriese gemeenten.

Kennisdeling, kostenreductie, kwetsbaarheid tegengaan, ontwikkeling van medewerkers, goed werkgeverschap. Ofwel: ‘De juiste persoon op de juiste plek op het juiste moment’. Dat betekent investeren in kennis, gedrag en vaardigheden van medewerkers. ‘leren van en met elkaar’ staat centraal, waarbij de medewerkers verantwoordelijk zijn voor hun eigen ontwikkeling. Om dit te realiseren is de West-Friesland Academie ontstaan. Eerst in Hoorn, maar momenteel kijken we hoe dit een echte regionale West-Friesland academie kan worden voor medewerkers van de Westfriese gemeenten.